8 юни - Световен ден на океана

8 юни - Световен ден на океана
8 Юни 2022

Всяка година на 8 юни се отбелязва Световния ден на океана. Денят е определен по инициатива на участниците в Конференцията на ООН по проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Официалното отбелязване на Световния Ден на Океана обаче започва през 2009-а.

Световен океан е общото название на непрекъсната водна обвивка на Земята, включваща всички океани и морета. Световният океан заема 71% от площа на Земята, като средната му дълбочина е 3 790 m, а максималната достига 10 923 m в Марианската падина. Океанът е люлката на живота на планетата и в него живеят около 230 000 познати животински видове, но учените смятат, че техният брой може да е 10 пъти по-голям. Той има огромно значение за живота на Земята, като осигурява половината от кислорода в атмосферата, поглъща излишъците от въглероден двуокис, формира климата на планетата, източник е на атмосферната влага, синтезира 26% от консумирания в света белтък и съдържа огромно количество минерални и биологични ресурси.

Целта на Световния ден на океана е да се информира обществеността за всекидневните проблеми с опазването на океаните, за въздействието на човека върху световния океан и да се мобилизира световното гражданско движение в негова защита.

С нарастването на населението, световният океан става още по-важен източник на ресурси и в същото време все по-засегнат от човешката дейност. Екосистеми които до сега са били значителни източници на риба, не успяват да се възстановят поради нарастващата им употреба. По крайбрежните зони, замърсяването е хроничен проблем и промените в климата силно засягат кораловите рифове по света.

Основните замърсители са нефтът и нефтопродуктите, които нерядко попадат в океана в резултат на взривяване на нефтени платформи и корабокрушение на танкери. Освен това ежегодно до 20 милиона барела черно злато се изхвърлят в океана в резултат на миенето на трюмовете на танкерите. Значителна вреда на световния океан нанасят също отпадъчните води и битовите отпадъци.

Прочетете още