Балкански Бал - печеливши!

СПИСЪК ПЕЧЕЛИВШИ И НАГРАДИ:

Валентин Борисов от София - два билета за Балкански бал

Десислава Митева от Сливен - два билета за Балкански бал

Розалина Савова от Пловдив - два билета за Балкански бал

Георги Андреев от Варна - два билета за Балкански бал

Зорница Георгиева от Кюстендил - два билета за Балкански бал

NB! Билетите, които ще получат печелившите автоматично важат за новата дата на Балканския бал - 02 Март, 2017 г.!

Честито!