ЗА КОНТАКТИ

Контакти


Доставчик на медийна услуга
„Радио Tангра" ЕАД
Адрес: 1404 София, ул. „Рикардо Вакарини” № 6 Б
Телефон: 02 / 951 51 00
Email: office@radioveronika.bg


За реклама
Адрес: 1404 София, ул. „Рикардо Вакарини” № 6 Б
Телефон: 02 / 951 51 00
Email за реклама: reklama@radioveronika.bg

Офис в Пловдив:
Адрес: Пловдив 4000, кв. „Университетски",
ул. „Константин Величков” № 2, ет 6
Комплекс „Бизнес и търговски център - 2” /Рилон център/
Email: plovdiv@radioveronika.bg
Телефон: 032 / 26 51 51

Офис във Варна:
Адрес: Варна 9000, ул. „Сливница" № 24
Офис сграда „Лендмарк", Офис 7
Email: varna@radioveronika.bg
Телефон: 052 / 30 23 72, 052 / 30 23 71

Сигнализирай за проблем с приемането